OLDTIMER CLUB POLAND

Oldtimer Club Poland powstał 12 grudnia1998 roku i liczy w chwili obecnej 45 członków,  połączonych wspólną pasją do zabytkowych motocykli Harley-Davidson, Indian oraz Sokół.

Dorobek motocyklowy klubu stanowi pokaźną kolekcję tych motocykli w skali kraju. Podstawowym celem stowarzyszenia jest promocja turystyki motocyklowej, ocalenie unikalnych zabytków motoryzacji, oraz krzewienie w Polsce ducha przedwojennego motocyklizmu. Członkowie klubu wielokrotnie uczestniczyli w rajdach i zlotach zagranicznych. Dzięki doskonale przygotowanym motocyklom i chęci przeżycia prawdziwej przygody pokonywali tysiące kilometrów, docierając do najdalszych zakątków Europy.

Wciąż, co roku na polskie drogi wyjeżdżają kolejne pięknie odrestaurowane  zabytkowe motocykle. Również, co roku przyjmowani są do klubu nowi członkowie zafascynowani historycznymi już motocyklami. Dowodzi to, jak głębokie zmiany dokonały się w postrzeganiu leciwych maszyn.  

W klubie istnieją dwie sekcje tj. sekcja Harley-Davidson oraz sekcja Indian. Dzięki założeniu poszczególnych sekcji, ich członkowie mogą brać udział w imprezach zorganizowanych przez oficjalne kluby Harley-Davidson lub Indian.

Historia motocykli amerykańskich zbudowana jest na dwóch markach Harley-Davidson i Indian. Nasz klub pielęgnuje dziedzictwo tej wspaniałej historii, a członkowie klubu to więcej niż pasjonaci, to prawdziwi motocykliści na których zawsze można na trasie liczyć.

Ryszard Brodziak-Prezes Klubu